หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Widgets

รวมคีย์ด่วน Firefox keyboard shortcuts - ilovebrowser.com

firefox icon,firefox logo
วันนี้ได้รวบรวมและนำคำสั่งคีย์ด่วน หรือ ไฟร์ฟ๊อกซ์ช๊อตคัตมาแนะนำไปใช้กันดูครับ เพื่อช่วยให้การใช้งานไฟร์ฟ๊อกซ์เบราเซอร์ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลุ่มคำสั่งคีย์ด่วนหลักๆ มีดังต่อไปนี้นะครับหมวดคำสั่งคีย์ด่วน(ช๊อตคัต)
หมวดNavigation
ย้อนกลับ(Back)Alt+Left Arrow หรือ Backspace
ไปข้างหน้า(Forward)Alt+Right Arrow หรือ Shift+Backspace
หน้าแรก(Home)Alt+Home
เปิดไฟล์(Open File)Ctrl+O
รีโหลดหน้าเพจ(Reload)F5 หรือ Ctrl+R
รีโหลดหน้าเพจ(Reload) แบบไม่สนใจ cacheCtrl+F5 หรือ Ctrl+Shift+R
StopEsc
หมวด Current Page หน้าเพจปัจจุบัน
ไปตอนท้ายของหน้าเพจEnd
ไปส่วนบนของหน้าเพจHome
ย้ายไปยังเฟรมถัดไปF6
ย้ายไปยังเฟรมที่ผ่านมาShift+F6
หมวด Page Infoไปที่เมนู Tool > Page Info
วิวโคีดเว็บเพจCtrl+U
พิมพ์Ctrl+P
บันทึกหน้าเว็บเพจCtrl+S
ซูมหน้าเว็บเพจเข้าCtrl++
ซูมหน้าเว็บเพจออกCtrl+-
ซูมรีเซ็ตCtrl+0
หมวด Editing
คัดลอกข้อความCtrl+C
ตัดข้อความCtrl+X
ลบข้อความDelete
วางข้อความCtrl+V
RedoCtrl+Y
เลือกทั้งหมดCtrl+A
UndoCtrl+Z
หมวด Search
FindCtrl+F
Find AgainF3
Ctrl+G
Find As You Type Link'
Find As You Type Text/
Find PreviousShift+F3
Web SearchCtrl+K หรือ Ctrl+E
หมวด Windows & Tabs
Close TabCtrl+W หรือ Ctrl+F4
Close WindowCtrl+Shift+W หรือ Alt+F4
Move Tab Left
(when tab is focused)
Ctrl+Left Arrow หรือ Ctrl+Up Arrow
Move Tab Right
(when tab is focused)
Ctrl+Right Arrow หรือ Ctrl+Down Arrow
Move Tab to Beginning
(when tab is focused)
Ctrl+Home
Move Tab to End
(when tab is focused)
Ctrl+End
New TabCtrl+T
New WindowCtrl+N
Next TabCtrl+Tab หรือ Ctrl+Page Down
Open Address in New Tab
(from Location Bar or Search Bar)
Alt+Enter
Previous TabCtrl+Shift+Tab หรือ Ctrl+Page Up
Undo Close TabCtrl+Shift+T
Undo Close WindowCtrl+Shift+N
Select Tab (1 to 8 )Ctrl+(1 to 8 )
Select Last TabCtrlAlt+9
หมวด Tools
Bookmark All TabsCtrl+Shift+D
Bookmark This PageCtrl+D
BookmarksCtrl+B หรือ Ctrl+I
Library windowCtrl+Shift+B
Caret Browsing(ช่วยให้สามารถเลือกข้อความในหน้าเว็บเพจได้โดยใช้คีย์บอร์ด)F7
DownloadsCtrl+J
HistoryCtrl+H
ใช้โหมด Private BrowsingCtrl+Shift+P
Clear Recent HistoryCtrl+Shift+Del
Error ConsoleCtrl+Shift+J
หมวด Miscellaneous
ใส่ .com ต่อท้ายชื่อเว็บAddress ให้อัตโนมัติCtrl+Enter
ใส่ .net ต่อท้ายชื่อเว็บAddress ให้อัตโนมัติShift+Enter
ใส่ .org ต่อท้ายชื่อเว็บAddress ให้อัตโนมัติCtrl+Shift+Enter
Delete Selected Autocomplete EntryDel
เปิดไฟร์ฟ๊อกซ์เบราเซอร์แบบ Full ScreenF11
HelpF1
Toggle Menu Toolbar (when hidden)ALT หรือ F10
Select Location BarAlt+D หรือ F6 หรือ Ctrl+L
Select or Manage Search Engines
(when Search Bar is focused)
Alt+Up Arrow หรือ Alt+Down Arrow หรือ F4
หมวด Media shortcuts
Toggle Play / PauseSpace
Decrease volumeArrow down
Increase volumeArrow up
Mute audioCtrl+Down Arrow
Unmute audioCtrl+Arrow up
Seek back 15 secondsLeft Arrow
Seek back 10 %Ctrl+Left Arrow
Seek forward 15 secondsRight Arrow
Seek forward 10 %Ctrl+Right Arrow
Seek to the beginningHome
Seek to the endEnd


ยังไง เพื่อนๆ ลองนำคำสั่งคีย์ด่วน(Firefox Shortcuts) ไฟร์ฟ๊อกซ์ช๊อตคัตที่ได้แนะนำมาแล้วข้างต้น ลองเอาไปใช้กันดูครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น