หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

Widgets

วิธีเช็ค .NET Framework ผ่าน IE เว็บเบราเซอร์ - ilovebrowser.com

รู้หรือไม่ครับว่า Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 หรือสูงกว่า สามารถเช็ค .NET Framework ที่ติดตั้งลงในเครื่องได้ โดยใช้คำสั่ง javascript เพื่อดึงข้อมูลจาก User Agent String ของ Internet Explorer นั่นเอง วิธีดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้เปิด Internet Explorer ขึ้นมา

2. จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง javascript ลงไปในช่อง Address bar ของ Internet Explorer ดังนี้
javascript:alert(navigator.userAgent)

ตัวอย่างดังรูป3. เมื่อพิมพ์คำสั่ง javascript ในช่อง Address bar เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ ดังรูปจากรูปจะเห็นว่าในเครื่องได้ติดตั้ง .NET Framework เวอร์ชั่นต่างๆ ดังนี้

- .NET Framework เวอร์ชั่น 2.0(.NET CLR 2.0.50727)
- .NET Framework เวอร์ชั่น 3.0(NET CLR 3.0.30729)
- .NET Framework เวอร์ชั่น 3.5(.NET CLR 3.5.30729)
- .NET Framework เวอร์ชั่น4.0(.NET 4.0C)

เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราทราบแล้วหล่ะครับว่า ในเครื่องได้ติดตั้ง .NET Framework เวอร์ชั่นไหนไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น