เซฟหน้าเว็บเพจเป็นไฟล์ PDF ง่ายๆด้วย Google Chrome

หากเราเปิดไปเจอหน้าเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่ง ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจ แล้วอยากจะบันทึกเก็บไว้ในลักษณะ E-Book(PDF ไฟล์) เพื่อเก็ยสะสม รวบรวมไว้เป็นคลังความรู้ของตัวเอง เราจะทำอย่างไรครับ? สำหรับผมง่ายๆครับ แค่ใช้ Google Chrome เบราเซอร์ เป็นตัวช่วยในการบันทึกไฟล์ PDF แล้ว Manual รวบรวมเป็น E-Book ตามที่เราต้องการ ซึ่งวิธีการที่เล่ามา สามารถทำได้ ดังนี้         1. ใช้ Google Chrome เบราเซอร์ ในการท่องอินเตอร์เน็ต เปิดหน้าเว็บเพจที่มีข้อมูลที่เราสนใจ 2. จากนั้น ไปที่ Google Chrome Control Panel แล้วเลือกเมนู Print… (คลิ๊กลำดับตามหมายเลข 1 และ 2 ตามลูกศรชี้) ดังรูป 2. ต่อมา จะปรากฏแถบเครื่องมือสำหรับบันทึกไฟล์ PDF จากนั้นให้กดปุ่ม Save… Continue reading เซฟหน้าเว็บเพจเป็นไฟล์ PDF ง่ายๆด้วย Google Chrome