วิธีเช็ค .NET Framework ผ่าน IE เว็บเบราเซอร์ – ilovebrowser.com

รู้หรือไม่ครับว่า Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 หรือสูงกว่า สามารถเช็ค .NET Framework ที่ติดตั้งลงในเครื่องได้ โดยใช้คำสั่ง javascript เพื่อดึงข้อมูลจาก User Agent String ของ Internet Explorer นั่นเอง วิธีดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้ 1. ให้เปิด Internet Explorer ขึ้นมา 2. จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง javascript ลงไปในช่อง Address bar ของ Internet Explorer ดังนี้ javascript:alert(navigator.userAgent) ตัวอย่างดังรูป 3. เมื่อพิมพ์คำสั่ง javascript ในช่อง Address bar เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป จากรูปจะเห็นว่าในเครื่องได้ติดตั้ง .NET Framework เวอร์ชั่นต่างๆ ดังนี้… Continue reading วิธีเช็ค .NET Framework ผ่าน IE เว็บเบราเซอร์ – ilovebrowser.com