เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์จาก google trends – ilovebrowser

จากคราวที่แล้ว ผมเอาตารางเปรียบเทียบ 10 อันดับเว็บเบราว์เซอร์ในปี 2010 มาให้เพื่อนๆได้ดูความนิยมของเว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัว โดยเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติความสามารถ ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัวไปแล้วนั้น วันนี้เลยเอาเทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ หรือสถิติความนิยมการใช้เว็บเบราว์เซอร์จาก google trends มาให้ดูให้ชมกันนะครับ ซึ่งในที่นี้ ผมใช้เว็บเบราเซอร์ 5 ตัวด้วยกันในการเปรียบเทียบเทรนด์จากทั่วโลก ได้แก่ internet explorer, firefox, chrome, opera, safari ได้ผลดังรูป รูปที่ 1 เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2004 – 2010 จากรูปจะเห็นว่าไฟร์ฟ๊อกซ์เบราว์เซอร์ เริ่มได้รับความนิยมระหว่างกลางปี 2004 และเรื่อยไปจนเกือบกลางๆปี 2008 ซึ่งกราฟความนิยมขึ้นพีคสูงสุด ส่วนIE, Opera, Safari นั้นก็มีความนิยมที่ไม่หวือหวามากนัก ซึ่งต่างกับ Chrome ที่ช่วงเริ่มเปิดตัวในช่วงกลางๆปี 2008 ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุด และจนถึงปัจจุบันก็ยังได้ระบความนิยมไม่น้อยทีเดียว รูปที่ 2 เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ทั่วโลกในปี 2010 จากรูปเทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ทั่วโลกในปี 2010 จะเห็นว่าไฟร์ฟ๊อกซ์เบราว์เซอร์ ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับ… Continue reading เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์จาก google trends – ilovebrowser