สถิติการใช้งานเว็บเบราเซอร์ทั่วโลกและในประเทศไทย

สถิติการใช้งานเว็บเบราเซอร์ทั่วโลก

สถิติการใช้งาน Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera และอื่นๆ ในมิถุนายน 2014

อ้างอิงจาก StatCounterW3CounterWikimediaNetApplications

สถิติการใช้งาน Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera และอื่นๆ ในมิถุนายน 2013

อ้างอิงจาก StatCounterClickyW3CounterWikimediaNetApplications

สถิติการใช้งานเว็บเบราเซอร์ในประเทศไทย

อ้างอิงจาก truehits.net

     จากรูปทั้งสถิติการใช้งานเว็บเบราเซอร์ Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera และอื่นๆ ทั่วโลกและในประเทศไทย จากเว็บให้บริการตรวจตรวจสอบสถิติอย่าง StatCounter, W3Counter, Wikimedia หรือ Truehits เอง จะเห็นว่า แนวโน้มของการใช้งานของ Google Chrome จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเว็บเบราเซอร์ค่ายอื่นๆ จะมีแนวโน้มการใช้งานที่ค่อนข้างสวิง มีทั้งขึ้นมีทั้งลง แต่ที่แน่ๆ Internet Explorer มีแนวโน้มการใช้งานลดลงเรื่อยๆ

     ถามว่าสถิตินี้ มีผลกับใครบ้าง?
1) บริษัทผู้ผลิต/สร้างเว็บเบราเซอร์นั้นๆขึ้นมา ซึ่งอาจจะแบ่งการตลาดตามสถิติการใช้งานนี้?!
2) ผู้พัฒนา Web Application จะต้องพัฒนาเว็บแอพฯให้รองรับการใช้งานเว็บเบราเซอร์หลักๆได้ เพราะจากเท่าที่มีโอกาสได้ใช้งานเว็บแอพฯของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะเห็นได้ว่าเว็บแอพฯของภาครัฐจะยังไม่รองรับกับการเว็บเบราเซอร์หลักๆได้ เช่น ใช้ได้เฉพาะ IE เท่านั้น พอไปใช้ Chrome, Firefox บางฟังก์ชั่นจะใช้งานไม่ได้
3) อื่นๆ

Leave a comment

Your email address will not be published.