วิธีตั้งค่า Tracking Protection ใน Internet Explorer 9 – ilovebrowser.com

Written on 30/07/2011 – 10:55 pm | by admin |

สำหรับวิธีการตั้งค่า Tracking Protection ใน Internet Explorer 9 นี้ ก็เพื่อช่วยป้องกันการถูกติดตามจากพฤติกรรมการเล่นอินเตอร์เน็ตจากคุ๊กกี้(Cookies) และก็เป็นคุ๊กกี้จากผู้ให้บริการโษณาออนไลน์ค่ายต่างๆ ซึ่งบางคนอาจจะไม่สนใจ และบางคนอาจจะสนใจ เพราะห่วงเรื่องการคุกคามความเป็นส่วนตัว และสร้างความรำคาญจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วย ซึ่งวิธีการตั้งค่าและใช้งาน Tracking Protection ใน Internet Explorer 9 สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Tools > Tracking Protection… หรือคลิกไอคอนวงกลมรูปเกียร์ ซึ่งอยู่มุมขวาของ IE แล้วคลิกที่เมนู Safety > Tracking Protection… จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ Manage Addon และคลิกที่ Your Personalized List ดังรูป

2. จากนั้นคลิกปุ่ม Settings และจะปรากฏหน้าจอ Personalized Tracking Protection List ดังรูป

จากรูป จะมีตัวเลือกสำรับการตั้งค่า 2 ตัวเลือก ได้แก่
– Choose content to block or allow เป็นตัวเลือกโดยดีฟอลต์ ตัวเลือกนี้สามารถให้เราเลือกตั้งค่าที่จะบล็อคการติดตามจากคุ๊กกี้ของผู้ให้บริการโษณาออนไลน์แบบกำหนดได้เอง ทั้งนี้สามารถกดปุ่ม Shift เพื่อเลือกหลายๆตัวได้ ซึ่งเมื่อเลือกได้แล้วก็กดปุ่ม Block หรือกดปุ่ม Allow เพื่อยกเลิกการบล็อค
– Automatically block เป็นตัวเลือกบล็อคการติดตามจากคุ๊กกี้ของผู้ให้บริการโษณาออนไลน์แบบอัตโนมัติ

3. เมื่อเลือกตัวเลือก และตั้งค่าต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม OK จะกลับไปที่หน้าจอManage Addon ให้คลิกที่เมนู Your Personalized List แล้วกดปุ่ม Enable เพื่อเปิดการ Tracking Protection

เพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันการถูกติดตามจากพฤติกรรมการเล่นอินเตอร์เน็ตจากคุ๊กกี้(Cookies) จากผู้ให้บริการโษณาออนไลน์ค่ายต่างๆ และไม่ต้องห่วงเรื่องการคุกคามความเป็นส่วนตัว และสร้างความรำคาญจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้วหล่ะครับ

Post a Comment

About Me

เว็บ ilovebrowser.com(i♥b) ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ วิธีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ วิธีแก้ไขปัญหาเว็บเบราว์เซอร์ แนะนำทิป ทริก เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer,Firefox,Chrome,Opera,Safari,Maxthon และเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ More

Want to subscribe?

Subscribe in a reader