Archive for the ‘.Net Framework’ Category

วิธีเช็ค .NET Framework ผ่าน IE เว็บเบราเซอร์ – ilovebrowser.com

Monday, September 19th, 2011 |

รู้หรือไม่ครับว่า Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 หรือสูงกว่า สามารถเช็ค .NET Framework ที่ติดตั้งลงในเครื่องได้ โดยใช้คำสั่ง javascript เพื่อดึงข้อมูลจาก User Agent String ของ Internet Explorer นั่นเอง วิธีดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้เปิด Internet Explorer ขึ้นมา

2. จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง javascript ลงไปในช่อง Address bar ของ Internet Explorer ดังนี้

javascript:alert(navigator.userAgent)

ตัวอย่างดังรูป

3. เมื่อพิมพ์คำสั่ง javascript ในช่อง Address bar เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

จากรูปจะเห็นว่าในเครื่องได้ติดตั้ง .NET Framework เวอร์ชั่นต่างๆ ดังนี้

– .NET Framework เวอร์ชั่น 2.0(.NET CLR 2.0.50727)
– .NET Framework เวอร์ชั่น 3.0(NET CLR 3.0.30729)
– .NET Framework เวอร์ชั่น 3.5(.NET CLR 3.5.30729)
– .NET Framework เวอร์ชั่น4.0(.NET 4.0C)

เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราทราบแล้วหล่ะครับว่า ในเครื่องได้ติดตั้ง .NET Framework เวอร์ชั่นไหนไว้

About Me

เว็บ ilovebrowser.com(i♥b) ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ วิธีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ วิธีแก้ไขปัญหาเว็บเบราว์เซอร์ แนะนำทิป ทริก เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer,Firefox,Chrome,Opera,Safari,Maxthon และเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ More

Want to subscribe?

Subscribe in a reader