แปลงโค้ดแทรกโฆษณา Adsense ลงในบล็อก Blogger

แปลงโค้ดใส่โฆษณา Adsense ลงในบล็อก Blogger เคยเจอกันไหมครับ เวลาที่เราจะแทรกโค้ดโฆษณาของ Google Adsense หรือแม้แต่โค้ด javascript ต่างๆ ลงใน XML template ของ Blogger พอบันทึกเปลี่ยนแปลงแก้ไขแม่แบบแล้วมันจะขึ้น Error ดังข้อความตัวอย่าง ดังนี้ “Your template could not be parsed as it is not well-formed. Please make sure all XML elements are closed properly. XML error message: The processing instruction target matching “[xX][mM][lL]” is not allowed.” หรือ “Your template… Continue reading แปลงโค้ดแทรกโฆษณา Adsense ลงในบล็อก Blogger