วิธีใช้เว็บเบราเซอร์โหมดส่วนตัว(Private Browsing) บน IE, Firefox, Chrome – ilovebrowser.com

การใช้งานเว็บเบราเซอร์ในการท่องอินเตอร์เน็ตนั้น โดยส่วนใหญ่ จะมีการเก็บ และจดจำข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ที่เราไปเยี่ยมชม, ไฟล์เว็บเพจต่างๆที่ถูกโหลดมาเก็บไว้ใน temporary หรือ  cache ของเครื่อง เป็นต้น แต่จะมีวิธีการยังไง ที่ไม่ต้องให้เว็บเบราเซอร์ ทำการเก็บ และจดจำข้อมูลดังกล่าวไว้ ในขณะที่เราท่องอินเตอร์เน็ต? คำตอบที่ผมแนะนำก็คือ เว็บเบราเซอร์โหมดส่วนตัว(Private Browsing) เว็บเบราเซอร์โหมดส่วนตัว(Private Browsing) คืออะไร เว็บเบราเซอร์โหมดส่วนตัว(Private Browsing) เป็นโหมดที่เราใช้ท่องอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้องเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1. เว็บไซต์ที่เราไปเยี่ยมชม(Visited pages) จะไม่ถูก add เก็บไว้ใน History Browsing2. ข้อมูลที่กรอกใน Form และ Search Bar จะไม่ถูกเก็บไว้3. Passwords ที่ใช้ login เข้าเว็บไซต์ต่างๆ ก็จะไม่ถูกเก็บ หรือจดจำไว้4. ประวัติการดาวน์โหลดไฟล์(Download List)5. คุ๊กกี้(Cookies)* ก็จะไม่มีการเก็บไว้6. Web cache หรือ… Continue reading วิธีใช้เว็บเบราเซอร์โหมดส่วนตัว(Private Browsing) บน IE, Firefox, Chrome –
ilovebrowser.com