Archive for the ‘สถิติเว็บเบราว์เซอร์’ Category

สถิติการใช้งานเว็บเบราเซอร์ทั่วโลกและในประเทศไทย

Friday, September 12th, 2014 |

สถิติการใช้งานเว็บเบราเซอร์ทั่วโลก

สถิติการใช้งาน Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera และอื่นๆ ในมิถุนายน 2014

อ้างอิงจาก StatCounterW3CounterWikimediaNetApplications


สถิติการใช้งาน Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera และอื่นๆ ในมิถุนายน 2013

อ้างอิงจาก StatCounterClickyW3CounterWikimediaNetApplications

สถิติการใช้งานเว็บเบราเซอร์ในประเทศไทย

อ้างอิงจาก truehits.net

     จากรูปทั้งสถิติการใช้งานเว็บเบราเซอร์ Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera และอื่นๆ ทั่วโลกและในประเทศไทย จากเว็บให้บริการตรวจตรวจสอบสถิติอย่าง StatCounter, W3Counter, Wikimedia หรือ Truehits เอง จะเห็นว่า แนวโน้มของการใช้งานของ Google Chrome จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเว็บเบราเซอร์ค่ายอื่นๆ จะมีแนวโน้มการใช้งานที่ค่อนข้างสวิง มีทั้งขึ้นมีทั้งลง แต่ที่แน่ๆ Internet Explorer มีแนวโน้มการใช้งานลดลงเรื่อยๆ

     ถามว่าสถิตินี้ มีผลกับใครบ้าง?
1) บริษัทผู้ผลิต/สร้างเว็บเบราเซอร์นั้นๆขึ้นมา ซึ่งอาจจะแบ่งการตลาดตามสถิติการใช้งานนี้?!
2) ผู้พัฒนา Web Application จะต้องพัฒนาเว็บแอพฯให้รองรับการใช้งานเว็บเบราเซอร์หลักๆได้ เพราะจากเท่าที่มีโอกาสได้ใช้งานเว็บแอพฯของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะเห็นได้ว่าเว็บแอพฯของภาครัฐจะยังไม่รองรับกับการเว็บเบราเซอร์หลักๆได้ เช่น ใช้ได้เฉพาะ IE เท่านั้น พอไปใช้ Chrome, Firefox บางฟังก์ชั่นจะใช้งานไม่ได้
3) อื่นๆ

เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์จาก google trends – ilovebrowser

Monday, September 27th, 2010 |

จากคราวที่แล้ว ผมเอาตารางเปรียบเทียบ 10 อันดับเว็บเบราว์เซอร์ในปี 2010 มาให้เพื่อนๆได้ดูความนิยมของเว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัว โดยเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติความสามารถ ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัวไปแล้วนั้น วันนี้เลยเอาเทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ หรือสถิติความนิยมการใช้เว็บเบราว์เซอร์จาก google trends มาให้ดูให้ชมกันนะครับ ซึ่งในที่นี้ ผมใช้เว็บเบราเซอร์ 5 ตัวด้วยกันในการเปรียบเทียบเทรนด์จากทั่วโลก ได้แก่ internet explorer, firefox, chrome, opera, safari ได้ผลดังรูป

web browser trends,เทรนด์เว็บเบราว์เซอร์
รูปที่ 1 เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2004 – 2010

จากรูปจะเห็นว่าไฟร์ฟ๊อกซ์เบราว์เซอร์ เริ่มได้รับความนิยมระหว่างกลางปี 2004 และเรื่อยไปจนเกือบกลางๆปี 2008 ซึ่งกราฟความนิยมขึ้นพีคสูงสุด ส่วนIE, Opera, Safari นั้นก็มีความนิยมที่ไม่หวือหวามากนัก ซึ่งต่างกับ Chrome ที่ช่วงเริ่มเปิดตัวในช่วงกลางๆปี 2008 ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุด และจนถึงปัจจุบันก็ยังได้ระบความนิยมไม่น้อยทีเดียว

web browser trends 2010,เว็บเบราว์เซอร์เทรนด์ 2010
รูปที่ 2 เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ทั่วโลกในปี 2010

จากรูปเทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ทั่วโลกในปี 2010 จะเห็นว่าไฟร์ฟ๊อกซ์เบราว์เซอร์ ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 และยังมีคนนิยมใช้สูงสุดอยู่เช่นเดิม ส่วน Chrome มาเป็นอันดับ 2 Opera มาเป็นอันดับ 3 IE มาเป็นอันดับ 4 และ Safari มาเป็นอันดับ 5

เอาละครับเราดูสถิติการใช้เว็บเบราว์เซอร์ หรือเทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์จากทั่วโลกไปแล้ว คราวนี้ เรามาดูสถิติการใช้เว็บเบราว์เซอร์ หรือเทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ในบ้านเรากันดูนะครับ ดังรูป

web browser trends thailand,สถิติเว็บเบราเซอร์
รูปที่ 3 เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2004 – 2010

จากรูปจะเห็นว่าแรกๆในบ้านเรา Internet Explorer ได้รับความนิยมอย่างมาก จนถึงช่วงปลายปี 2004 ก็ได้เสียแชมป์ให้กับไฟร์ฟ๊อกซ์เบราว์เซอร์ ที่เริ่มได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงระหว่างกลางปี 2004 และเรื่อยไปจนเกือบกลางๆปี 2008 ซึ่งกราฟความนิยมขึ้นพีคสูงสุด รวมทั้ง Chrome เองก็ไม่น้อยหน้า โดยในช่วงเริ่มเปิดตัวในช่วงกลางๆปี 2008 ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุด และจนถึงปัจจุบันก็ยังได้ระบความนิยมไม่น้อยทีเดียว ส่วนIE, Opera, Safari นั้นก็มีความนิยมในบ้านเราที่ไม่หวือหวามากนัก ซึ่งไม่ต่างจากทั่วโลก

web browser trends thailand 2010,สถิติเว็บเบราว์เซอร์
รูปที่ 4 เทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ในประเทศไทยในปี 2010

จากรูปเทรนด์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ในประเทศไทยในปี 2010 จะเห็นว่าไฟร์ฟ๊อกซ์เบราว์เซอร์ ก็ยังนำมาเป็นอันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่เช่นเดิม รองลงมาก็เป็น Chrome และ IE, Opera, Safari ตามลำดับ ซึ่งสถิติหรืออันดับการใช้เว็บเบราว์เซอร์ในบ้านเรา ก็แทบจะไม่แตกต่างจากทั่วโลกเท่าไหร่นักนะครับ แล้วเพื่อนๆหล่ะครับ ชอบหรือนิยมใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนอยู่?

About Me

เว็บ ilovebrowser.com(i♥b) ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ วิธีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ วิธีแก้ไขปัญหาเว็บเบราว์เซอร์ แนะนำทิป ทริก เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer,Firefox,Chrome,Opera,Safari,Maxthon และเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ More

Want to subscribe?

Subscribe in a reader